Hekim Ara
          
ANESTEZİ NEDİR

Anestezi kelime anlamı olarak “Hissizlik duyarsızlık ” anlamındadır.Bundan dolayı ameliyatlar hasta için ağrısız ve hatırlanmayan işlemlerdir. Ancak güvenle ameliyat süreci geçirmek için duyunun ortadan kaldırılması gerekli olmakla birlikte yeterli değildir. Ameliyat sırasında solunum, dolaşım gibi yaşamsal işlevler de kontrol altında tutulmaktadır. Hayati işlevler (solunum, dolaşım, ve beynin fonksiyonları) an ve an anestezi işlemi sırasında monitörlerle izlenmekte ve hastanın değişebilen fonksiyonlarına anında müdahale edilmektedir.Bütün bunlar anestezi uzmanı tarafından gerçekleştirilmekte, anestezi uzmanı hastanın ameliyat boyunca her bakımdan koruyucusu olmaktadır.

Türkiye de anestezi uygulamaları 1950’li yıllarda sonra tıpta uzmanlık dalı haline gelmiş ve bu uygulamaların yalnızca bu işle ilgili uzman hekimler tarafından yapılması yasal olarak düzenlenmiştir. Ülkemizde uzmanlık dalında ki bu eğitim tıp doktorluğundan sonra, tıp fakülteleriyle bakanlık eğitim hastanelerinde 4 yıllık eğitim le uzmanlık belgesi verilerek sağlanmaktadır. Anestezinin gelişmesi ile hasta cerrehi girişinin bütün zararlı etkilerinden korunduğu gibi cerrahi birimlere de daha uzun ve ayrıntılı ameliyatlar yapma imkanı getirmiştir. Günümüzde her türlü operasyon modern anestezik maddeler ve yöntemler sayesinde konforlu ve güvenli bir şekilde yapılmaktadır.


ANESTEZİ ÇEŞİTLERİ

Genel Anestezi

Eğer hasta anestezi altında tamamen şuursuzsa buna genel anestezi denir. Genel anestezi için pek çok ilaç kullanılır. Bunlar damara verilen ilaçlar olduğu gibi oksijen ile birlikte kullanılan gaz anestezilerde vardır. Her hastanın özelliğine göre gerekli ilaçlar anestezi uzmanı tarafından seçilip kullanılır.


Bölgesel Anestezi

Vücudun bir kısmının iğne ile lokal anestezik ilaçlar kullanılarak uyuşturulmasına bölgesel anestezi denir. Bununda spiral, Epidural çeşitleri bölgelerin sinir blokları gibi çeşitleri vardır.


Lokal Anestezi

Küçük cerrahi girişimlerde sadece girişimin yapıldığı yerin uyuşturulması işlemidir. Bu işlem girişimi yapacak olan cerrah tarafında da yapılabilir. Ancak yaşamsal fonksiyonların takibi veya hastanın sakinleştirilmesi gereksinimi doğduğunda anestezi hekimi devreye girecektir.


Anestezi Uzmanı ve Hasta İlişkisi

Genellikle anestezist çalışırken hasta uyku halinde olduğu için onun neler yapdığını ve kendisine nasıl yardım ettiğini bilmez anestezist ameliyat öncesi ve sonrası dahil olmak üzere sürekli yanındadır.


Ameliyat Öncesi

- Hastanın sağlık durumu inceler. Hastayı odasında ziyaret edip neler yapacaklarını anlatır.
- Yapılmasını istediği tetkik tedavi ve bakımları önerir
- Hastayı ameliyat için en iyi duruma getirmek için girişimlerde bulunur.
- Sonunda da hastaya uygun anestezi yöntemini ve kullanacağı ilaçları kararlaştırır.


Ameliyat Süresince

Ameliyatta ağrı duyulmaması için gerekli ilaçları verir. Kalp,akciğer ve beyin fonksiyonlarını düzenli çalışmasını kontrol eder bunları hassas modern monitörlerle takip ederek hastaya ilaç, kan , serum ve gerekirse ısıtma ve soğutma işlemleri uygular. Ameliyat boyunca hastayla birlikte ve en yakın koruyucusudur. Başında anestezist varken cerrah ta hastanın emin elerde olduğunu bilerek bütün dikkatini kendi işine verir.


Ameliyattan Sonra

Anestezist hastaya yalnızca uyutmakla değil aynı zamanda uyandırmakla da görevlidir. Hastanın ameliyatta aldığı ilaçların etkisinden kurtulmasını ameliyattan sonra ağrı duymamasını ve sağlıklı kalması için gerekli bakım ve tedavilerin yapılmasını ve bunların uygulanmasını sağlar. Son yıllarda ameliyat sonrası ağrılar, hastanın da kontrolü altındaki bir yöntem ( hasta kontrollü aneljezi) ile anstezi uzmanı tarafından sağlanmaktadır.


Ameliyathane Dışında Anestezi Uzmanını uğraşıları

Anesteziyoloji zannedildiğinden daha geniş kapsamlı bir daldır. Günümüzde anestezi uzmanlarının ameliyathane dışında da pek çok uğraşı alanları vardır. Anestezi uzmanının diplomasında “ Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı” yazar. Animasyon özellikle tatil köylerinde “canlandırma “ anlamında sık olarak kullanılan bir terimdir. Reanimasyon ise “yeniden canlandırma” anlamına gelir. Yani herhangi bir nedenle yaşamı kesintiye uğramış hastalara temel ve ileri yaşam desteği uygulayarak neden ortadan kalkana kadar hayatta kalmasını sağlamaya yönelik çabaların tümüdür. Bu yaklaşım pek çok insanı hayata döndüren yoğun bakım ünitelerinin temelini oluşturur. Yoğun bakım üniteleri bu nedenle hemen hemen çoğunlukla Anestezi Uzmanlarının yönetiminde ve denetiminde çalışmaktadırlar.


Yoğun Bakım üniteleri

Diğer bir değişle kritik bakım olarak da adlandırılır. Kritik bakım kritik hastaların yanı ağır hastaların tedavisini kapsayan bir uğraşı ifade eder . Yaşamı tehdit eden bir hastalık veya yaralanma söz konusu olduğunda tedavi ve bakım normal bir hasta yatağından yapılabileceklerin ötesinde özellikler içeren izlem destek ve tedavi gerektirir. Daha yakın ve teknolojik izlemenin daha riskli ve aynı derece titizlik gerektiren ilaç uygulamalarının ve organları desteklemek amacıyla cihaz kullanımının gerekli olduğu koşullarda hasta bakımı yoğun bakım ünitelerinde sürdürülür.


Yoğun bakım bir çok farklı alanda çalışan kişilerin olduğu ekipler tarafından yürütülen bir takım işidir. Bu takım işinde hekimler , hemşireler, fizyoterapistler ve teknisyenler bulunur. Bu takımda liderlik yönetimi ise çoğunlukla anestezi uzmanları tarafından sağlanır.


Hangi Hastalarda Yoğun Bakım Gerekir:

 • Kalp krizi, zehirlenme
 • Her türlü solunum yetersizlikleri
 • Büyük ameliyat veya komplikasyonlu ameliyatlar sonrası
 • Felç
 • Ciddi yaralanmalar (özellikle kafa ve göğüs yaralanmaları)
 • Epilepsi krizi
 • Tetanoz
 • Erken doğum
 • Ağır enfeksiyonlar (sepsis) gibi birçok hayatı tehdit eden durum yoğun bakım koşularında kabul edilir.

Son yıllarda modern tıbbın içerisinde Algoloji bilim dalı hızla gelişmiş ve bugünkü konumuna gelmiştir. Herkes yaşamının bir döneminde şiddetli ağrıdan yakınmıştır. Geçmişte hastalık bulgusu olarak görünen ağrı özellikle kronik ağrı artık başlı başına bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Hastalılara bağlı ağrılar o hastalığın tedavi edilmesi ilke birlikte ortadan kalkabilmektedir. Ancak bazı kronik ağrı sendromları vardır ki nedeni belli değildir. Bazen de neden ortadan kaldırılamaz. Bu gibi durumlarda çabalar kişiye ağrısız bir yaşam sürdürmesine yönelik olur. Ağrı tedavi merkezinde kronik ağrılı hastaların değerlendirilmesi tanılarının konulması ve uygun tedavileri multidisiplener bir anlayışla yapılmaktadır. Anestezi uzmanı hekimler ameliyat sırasındaki ağrıyı ortadan kaldırılmada ki deneyimleri nedeni ile bu alanda da aktif ve primer rol almaktadır.


Çalışma Saatleri:

 • Gündüz Mesai: 08:00 - 17:00
 • Gece Nöbeti: 16:00 - 08:00
 • Hafta Sonları: 08:00 - 08:00
01 Haseki Ziyaret ve Refakatçi Kuralları
02 Anlaşmalı Kurumlar
03 İletişim Bilgileri
04 Ziyaretçi Defteri
Döner Sermaye Komisyonu Üye Seçimi
Çekirdek Müfredat Programları Duyurusu
Dünya Diyabet Haftası Dolayısıyla Bütün Şeker[..]
© 2014 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Tüm hakları saklıdır.